Portātils
Equips per a mōbil o base
Equips Digitals
Repetidors
Programari
Equips de Professional
  State Marine Nàutica Equips de Marina Retorn a la Portada
Marina
Aviació
RadioAfeccionat
PMR-446
Receptors
Octopus
Pilots Automàtics
Gestió d'Energia
Programes
Antenes
Via Satčl·lit
Productes Diversos
Retorn a Productes
Ofertes
   
           
 

      Tots els preus indicats són Preu Venda Públic Recomanat (PVP) en Euros sense incloure programacions, taxes, impostos ni transports
       Les característiques dels productes poden ésser modificades pel fabricant sense avís previ

  Portàtils   Avall Amunt    
             
  Icom
IC-F3002 codis:   IC-F3002#07  IC-F3002#08
IC-F4002    IC-F4002#07  IC-F3002#08
_________________   ____________ ____________________
  PVP  
   

IC-F3002, VHF versió #07 inclou BP-264 i BC-192; versió #08 inclou BP-265 i BC-193

IC-F4002, UHF versió #07 inclou BP-264 i BC-192; versió #08 inclou BP-265 i BC-193

 
F3002#07 -€
F3002#08 -€
F4002#07 -€
F4002#08 -€
________________ _________
 
        Prospecte  
        IC-F3002/4002  
 
  Icom
IC-F3022S/T/SCaça   codis:   IC-F3022S    IC-F3022SCAZA1  IC-F3022SCAZA2
IC-F4022S/T        IC-F4022T    
_______________________________     ________________ ________________ __________________________ __________________________
  PVP  
       
F3022S -€
F4022T -€
F3022SCAZA1 -€
F3022SCAZA2 -€
_______________________ _________
 
        Prospecte  
        IC-F3022/S/T/F4022/S/T  
 
Icom
IC-F51V; IC-F61V   codis:   IC-F51V  IC-F61V
_________________________________     _____________ _____________
  PVP  
       
-€
 
        Prospecte  
        IC-F51V / F61V  
 
  Icom
IC-F44GS   Codi:  IC-F44GS
  PVP  
       
IC-F44GS -€
   
_____________________ _________
 
       
Prospecte
 
        IC-F34G/S/T IC-F44G/S/T  
 
  Icom
IC-F3102D IC-F4102D codis:   IC-F3102D  IC-F4102D
VHF - IDAS UHF - IDAS   ________________ ________________
  PVP  
       
F3102D/4102D -€
______________________ _________
 
        Prospecte  
        IC-F3102D & IC-F4102D  
 
  Icom
IC-F3162DS/T (IDAS)   codis:   IC-F3162DS  IC-F3162DT
IC-F4162DS/T (IDAS)      IC-F4162DS  IC-F4162DT
__________________________________     __________________ __________________
  PVP  
       
F3162DS/4162DS -€
F3162DT/4162DT -€
___________________________ _________
 
        Prospecte  
        IC-F3162S/T & IC-F4162S/T
conjunt de digitals
 
   

  Icom
IC-F51ATEX / IC-F61ATEX   codis:   IC-F51ATEX  IC-F61ATEX
____________________________________________________     ___________________ ___________________
  PVP  
        -€  
        Prospecte  
      IC-F51 i IC-F61 versió ATEX  
 
  Bases o Mōbils   Avall Amunt    
               
  Icom
IC-F5012 / IC-F6012   codis:   IC-F5012  IC-F6012
______________________________________     ______________ ______________
  PVP  
       
F5012 -€
F6012 -€
___________ _________
 
        Prospecte  
        IC-F5012 & IC-F6012  
 
  Icom
IC-F5022 / IC-F6022   codi:   IC-F5022  IC-F6022
______________________________________     ______________ ______________
  PVP  
       
F5022 -€
F6022 -€
___________ _________
 
        Prospecte  
        IC-F5022 & IC-F6022  
 
  Icom
IC-F5122D IC-F6122D codis:   IC-F5122D  IC-F6122D
VHF - IDAS UHF - IDAS   ______________ ______________
  PVP  
       
F5122D -€
F6122D -€
___________ _________
 
       
Prospecte
 
        IC-F5122D & IC-F6122D  
 
  Icom
IC-F5062/RM IC-F5062D (IDAS) codis:   IC-F5062  IC-F5062PACK  IC-F5062IDAS
IC-F6062/RM IC-F6062D (IDAS)    IC-F6062  IC-F6062PACK  IC-F6062IDAS
_________________________ ____________________________   ______________ ______________________ _____________________
  PVP  
       
F5062/6062 -€
F5062/6062RM -€
F5062/6062IDAS -€
__________________________ _________
 
       
Prospecte
 
        IC-F5062/RM & IC-F6062/RM
Analògics

 Digitals i Analōgics IC-F5062IDAS & IC-F6062IDAS
Digitals & Analōgics
conjunt de digitals
 
 
  Equips digitals   Avall Amunt    
  Icom            
  Equips IDAS :  
  IC-F3102D Portàtil de VHF analgic ì digital (vegi'l a Portàtils)      
  IC-F4102D Portàtil de UHF analògic i digital (vegil'l a Portátils)      
  IC-F3162DS/T Portàtil de VHF analògic i digital (vegi'l a Portātils)      
  IC-F4162DS/T Portàtil de UHF analògic i digital (vegi'l a Portātils)      
  IC-F5062D Mòbil de VHF analògic i digital (vegi'l a Mōbils)      
  IC-F6062D Mòbil d'UHF analògic i digital (vegi'l a Mōbils)      
  IC-F5122D Mòbil de VHF analògic i digital (vegi'l a Móbils)      
  IC-F6122D Mòbil d'UHF analògic i digital (vegi'l a Mòbils)      
  IC-FR5100 Repetidor de VHF analògic i digital (vegi'l a Repetidors)      
  IC-FR6100 Repetidor de UHF analògic i digital (vegi'l a Repetidors)      
           
 
  Repetidors   Avall Amunt    
               
  Icom
IC-FR5100 / IC-FR6100 IDAS codis:   IC-FR3100  IC-FR4100
____________________________________________     ________________ ________________
  PVP  
       
FR5100 -€
FR6100 -€
_____________ ___________
 
        Prospecte  
        IC-FR5100 VHF i IC-FR6100 UHF  
 
  Software   Avall Amunt    
               

  Amunt A la Capçalera